Jak szybko sprzedać udział w nieruchomości?

Jak sprzedać mieszkanie w 3 dni?
26 października 2019

Udział w nieruchomości można sprzedać. Aby jednak transakcja tego typu była szybka i wygodna, warto skorzystać z usług specjalistów w tej dziedzinie – skupów nieruchomości.

Dostałeś część mieszkania, domu albo działki w spadku? A może była to darowizna? Jeśli nieruchomość ta nie została fizycznie podzielona pomiędzy współwłaścicieli, w takim przypadku mamy do czynienia z udziałem w nieruchomości wspólnej.

Taki udział można sprzedać wtedy, gdy nie będziemy potrzebowali konkretnej nieruchomości lub wtedy, gdy wymagamy dodatkowych środków finansowych. Jak odbywa się wówczas traka transakcja?

Udział w nieruchomości wspólnej – co to jest?

Zacznijmy jednak od podstaw, a mianowicie od tego, czym dokładnie jest udział w nieruchomości wspólnej.

Przepisy wskazują, że jest to wyrażona procentem albo ułamkiem wielkość udziału współwłasności nieruchomości wspólnej. Jest ona określana dla każdego samodzielnego lokalu położonego w ramach nieruchomości gruntowej bądź budynkowej.

Udział w nieruchomości ma zastosowanie wtedy, gdy nieruchomość ta nie została podzielona fizycznie. Wówczas każdy ze współwłaścicieli posiada określoną wielkość udziału bez posiadania praw do konkretnych części nieruchomości.

Udział w nieruchomości możliwy w sprzedaży

Bardzo często można spotkać się z błędnym przekonaniem, że udziału w nieruchomości nie można sprzedać. W rzeczywistości jednak taka procedura jest dopuszczona przepisami prawa.

Zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego: „Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli” – art. 198 k.c.

Możliwe jest zarówno zbycie wszystkich udziałów należących do współwłaścicieli do jednego nabywcy, jak również każdy ze współwłaścicieli może dysponować swoimi udziałami we własnym zakresie.

Do zbycia udziałów w nieruchomości stosuje się wówczas standardowe przepisy związane ze sprzedażą i kupnem nieruchomości. W związku z tym transakcja tego typu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, czyli wymaga ona udania się do kancelarii notarialnej.

Uwaga! W przypadku sprzedaży udziału w nieruchomości mają także zastosowanie odrębne przepisy prawa, w tym prawo pierwokupu udziału we współwłasności nieruchomości rolnej oraz prawo pierwokupu ułamkowej części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Dodatkowo, w przypadku zbycia udziału w nieruchomości należącej do spadku, mają znaczenie przepisy Kodeksu cywilnego, który mówi, że:

„Spadkobierca może za zgodą pozostałych spadkobierców rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku. W braku zgody któregokolwiek z pozostałych spadkobierców rozporządzenie jest bezskuteczne o tyle, o ile naruszałoby uprawnienia przysługujące temu spadkobiercy na podstawie przepisów o dziale spadku” – art. 1036 k.c.

Masz udział w nieruchomości? Sprzedaj go w skupie!

Sprzedanie własnego udziału w nieruchomości może być problematyczne. Zainteresowanie tego typu ofertami jest nikłe wśród prywatnych kupujących. Większym powodzeniem cieszą się one z kolei wśród inwestorów, a także skupów nieruchomości.

Skupy nieruchomości to zdecydowanie najlepsza opcja w sytuacji, gdy współwłaścicielowi zależy na szybkiej realizacji całej transakcji. Wtedy cała sprzedaż może zamknąć się nawet w przeciągu jednego tygodnia!

Firmy, które działają jako skupy nieruchomości, mogą zapewnić swoim klientom kompleksową i fachową obsługę, która obejmuje wycenę nieruchomości, pomoc w formalnościach oraz błyskawiczną wypłatę środków – gotówką albo przelewem na konto.

Skupy odkupują nie tylko mieszkania, domy i grunty należące do jednego właściciela, ale również tak zwane trudne nieruchomości, na przykład te będące przedmiotem współwłasności, w tym udziały w nieruchomościach, nieruchomości z lokatorami czy też te zadłużone.

Wśród najważniejszych zalet związanych ze skupem nieruchomości znajdują się:

  • możliwość odsprzedania różnych typów nieruchomości, w tym także udziałów w nieruchomości
  • brak potrzeby samodzielnej sprzedaży nieruchomości, a także korzystania z usług biur nieruchomości
  • rzetelna wycena tworzona przez doświadczonego rzeczoznawcę, która odzwierciedla cenę nieruchomości lub udziałów w niej
  • atrakcyjne ceny odkupu nieruchomości – wynoszą od 60 proc. do nawet 90 proc. wartości nieruchomości
  • transakcję można zrealizować w ciągu kilku dni – bez czekania na kupującego
  • błyskawiczna wypłata środków ze sprzedaży przelewem albo gotówką
  • przejrzysta transakcja na dogodnych warunkach
  • transakcja potwierdzona umową notarialną podpisaną w obecności stron i notariusza
  • fachowa pomoc obejmująca między innymi doradztwo prawne, przygotowanie dokumentacji

Chcesz sprzedać udział w nieruchomości w Warszawie? Wybierz skup domów i skup mieszkań w Warszawie Smarthome, który od lat zajmuje się prowadzeniem tego typu transakcji w stolicy i w okolicznych miejscowościach.

Więcej informacji związanych ze skupem nieruchomości Smarthome można znaleźć na stronie internetowej dostępnej pod adresem:

skup-mieszkan.nieruchomosci.pl

Wypełnij już teraz formularz wyceny i sprawdź, ile możesz dostać za swój udział w nieruchomości!

Komentarze są wyłączone.